Doślij załączniki
do zdarzenia
w ubezpieczeniu
grupowym

Formularz dla ubezpieczeń indywidualnych

Rodzaj Zdarzenia

 • Wybierz jedną z opcji
 • Narodziny dziecka
 • Operacja
 • Trwałe inwalidztwo
 • Niezdolność do pracy
 • Uszczerbek na zdrowiu
 • Poważne zachorowanie / nowotwory
 • Pobyt w szpitalu
 • Narodziny martwego dziecka
 • Śmierć
 • Pobyt w sanatorium
 • Leczenie specjalistyczne
 • Rekonwalescencja

Dane Ubezpieczającego

Ubezpieczony / Współubezpieczony

Oświadczenie