Doślij załączniki
do zdarzenia
w ubezpieczeniu
indywidualnym

Formularz dla ubezpieczeń grupowych

Rodzaj Zdarzenia

  • Wybierz jedną z opcji
  • Śmierć
  • Uszkodzenie ciała
  • Ubezpieczenie dziecka bez przerwy (Uszkodzenie ciała)
  • Pobyt w szpitalu / operacja
  • Poważne zachorowanie / nowotwory
  • Trwałe inwalidztwo
  • Niezdolność do samodzielnego życia lub pracy

Dane ubezpieczonego

Oświadczenie