Twoja sesja może wygasnąć
Za dane w formularzu zostaną wyczyszczone.

Aby przedłużyć sesję, porusz myszką, użyj klawiatury lub tapnij w ekran.
Sesja wygasła
Od 5 minut nie odnotowaliśmy interakcji z formularzem.
System automatycznie usunął wpisane dane.
Odśwież stronę i wypełnij formularz ponownie.
W celu przyśpieszenia procesu likwidacji szkody prosimy o samodzielne wykonanie zdjęć oraz załączenie ich do zgłoszenia.

Z jakiego ubezpieczenia zgłaszasz szkodę?


Czego dotyczy zgłoszenie?


Podaj informacje o zdarzeniu:


DANE POLISY:

(Jeżeli długość numeru jest inna niż 8 cyfr, wpisz 00000000. A pełen numer polisy dodaj w opisie zdarzenia.)

PRZYCZYNA POWSTANIA SZKODY:

ZAKRES SZKODY:

CZAS ZDARZENIA:

MIEJSCE ZDARZENIA:

OPIS ZDARZENIA:

MIEJSCE OGLĘDZIN PRZEDMIOTU SZKODY:

ŚWIADKOWIE ZDARZENIA:

INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O ZDARZENIU:

SPRAWCA SZKODY: