Twoja sesja może wygasnąć
Za dane w formularzu zostaną wyczyszczone.

Aby przedłużyć sesję, porusz myszką, użyj klawiatury lub tapnij w ekran.
Sesja wygasła
Od 5 minut nie odnotowaliśmy interakcji z formularzem.
System automatycznie usunął wpisane dane.
Odśwież stronę i wypełnij formularz ponownie.

Doślij załączniki
do zdarzenia
w ubezpieczeniu
majątkowym

W celu przyśpieszenia procesu likwidacji szkody prosimy o samodzielne wykonanie zdjęć oraz załączenie ich do zgłoszenia.

Jakiego ubezpieczenia dotyczy szkodę?


Dane ubezpieczonego

(Jeżeli długość numeru jest inna
niż 8 cyfr, wpisz 00000000.)

Oświadczenie