Uzyskaj dostęp do n-serwisu

Aby uzyskać dostęp do n-serwisu, ustaw swoje hasło za pomocą jednej z poniższych metod.

Podaj poniższe dane

Wszystkie pola są obowiązkowe i niezbędne do prawidłowej identyfikacji.
Imię
Nazwisko
PESEL
Wybierz typ posiadanego produktu:
Numer polisy
Sposób wysyłki hasła:
Numer telefonu (Format: 600123456)
W zależności od tego, czy posiadasz nasze ubezpieczenie na życie i zdrowie, czy jesteś uczestnikiem OFE lub DFE w Nationale-Nederlanden, administratorem Twoich danych jest odpowiednio ten podmiot, z którym zawarłeś umowę. Administrator przetwarza dane, aby realizować umowę o świadczenie usługi n-serwis, którą teraz zawierasz – dzięki temu będziemy mogli Cię zidentyfikować i nadać Ci dostęp do naszego serwisu oraz jego funkcjonalności. Przysługują Ci wszystkie prawa, o których poinformowaliśmy Cię w związku z przetwarzaniem Twoich danych odnośnie zawartej z nami umowy. Kliknij, aby dowiedzieć się  więcej...
Poniżej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z n-serwis.

Kto jest administratorem moich danych?

Usługi n-serwis kierowane są do osób, które posiadają w Nationale-Nederlanden ubezpieczenie na życie i zdrowie, są członkami OFE lub są uczestnikami PPK. Każdy z podmiotów, który oferuje te usługi jest jednocześnie administratorem danych osobowych użytkowników n-serwisu:
  • Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. – w stosunku do danych osób, które zawarły z tym podmiotem umowę ubezpieczenia,
  • Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060, zarządzany i reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. – w stosunku do danych osób, które są uczestnikami Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK),
  • Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. – w stosunku do danych osób, które są członkiem Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE).

Jak mogę się skontaktować z administratorem danych?

Siedziba każdego z administratorów danych znajduje się w Warszawie (00-342) przy ul. Topiel 12. Możesz skontaktować się z nami pisemnie, osobiście lub mailowo – pisząc na adres: info@nn.pl.

Wyznaczyliśmy też inspektora ochrony danych – zachęcamy do kontaktu z nim we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. Bezpośredni kontakt mailowy do inspektora: iod@nn.pl.

W jakim celu przetwarzane są moje dane?

Świadczenie usług za pośrednictwem n-serwisu jest tzw. świadczeniem usług drogą elektroniczną. Jest to usługa bezpłatna, którą świadczymy na podstawie umowy – zawierasz ją z nami poprzez podanie i przesłanie nam danych w elektronicznym formularzu rejestracyjnym oraz akceptację regulaminu.

Wszystkie dane podajesz nam dobrowolnie, choć brak ich podania uniemożliwi nam udostępnienie Ci usług n-serwis. Realizacja tej umowy wymaga Twojej identyfikacji jako naszego klienta oraz obejmuje dokonanie rejestracji i utworzenie konta w n-serwisie, udostępnienie Ci różnych funkcjonalności n-serwisu i zapewnienie kontaktu z Tobą, jak również wsparcie serwisowe (np. odzyskiwanie hasła) oraz rozpatrywanie reklamacji.

Mamy też prawnie uzasadniony interes w tym, aby dochodzić należnych nam roszczeń oraz bronić przed kierowanymi przeciwko nam roszczeniami, oraz prowadzić działania analityczne, co pozwala nam lepiej poznać Twoje oczekiwania, oceniać efektywność naszych działań oraz ich jakość.

Przez jak długo przetwarzane są moje dane?

Przetwarzamy Twoje dane od chwili dokonania rejestracji do czasu Twojej rezygnacji z usługi n-serwis a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń (3 lata).

Czy moje dane są przekazywane innym podmiotom?

Możemy przekazywać Twoje dane innym podmiotom (tzw. odbiorcom), aby w sposób prawidłowy realizować umowę i zapewnić odpowiednią organizację naszego przedsiębiorstwa. Odbiorcami tymi są w szczególności dostawcy rozwiązań informatycznych oraz podmioty wspierające nas w obsłudze użytkowników n-serwis, agencje i firmy marketingowe. Z każdym z tych podmiotów posiadamy stosowną umowę, w której nakładamy na nie szczegółowe obowiązki związane z przetwarzaniem Twoich danych – tak, aby były one bezpieczne.

Część z tych podmiotów może mieć siedzibę w kraju położonym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazujemy wtedy dane na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony w tych krajach, a w przypadku jej braku – zawieramy tzw. standardowe klauzule umowne, również zaakceptowane przez Komisję Europejską.

Jakie mam prawa?

Każdej osobie, której dane dotyczą zapewniamy prawo dostępu do jej danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. W przypadkach, w których wskazaliśmy nasz prawnie uzasadniony interes jako podstawy dla przetwarzania Twoich danych, możesz wnieść tzw. sprzeciw wobec ich przetwarzania, w tym wobec przetwarzania w celach marketingowych.

Zapewniamy Ci także realizację prawa do otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w postaci pliku o powszechnie odczytywanym formacie, który możemy przesłać do innego, wskazanego przez Ciebie administratora danych, albo które możesz przesłać mu samodzielnie.

Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

lub

Zaloguj się do swojego banku

Jeśli jesteś Klientem któregoś z poniższych banków, możesz szybko i bezpiecznie potwierdzić swoją tożsamość i aktywować dostęp do usługi internetowej n-serwis.
Obrazek z bankami
Po pomyślnej weryfikacji danych otrzymasz od nas wiadomość umożliwiającą aktywowanie dostępu do n-serwis.
Aktywowanie dostępu do n-serwis realizowane jest za pomocą usługi mojeID, która służy do zdalnego potwierdzania tożsamości. Pozwala na bezpieczną weryfikację Twoich danych za pomocą bankowości elektronicznej.
Jeśli mimo wszystko nie możesz uzyskać hasła, skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Telefonicznej tel.: 801 20 30 40 lub 22 522 71 24 z telefonów komórkowych. Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.