Uzyskaj dostęp
do
n-serwisu

* pole obowiązkowe

Wypełnienie powyższego wniosku spowoduje aktualizację Państwa nr telefonu komórkowego i adresu e-mail w bazie danych
Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego lub Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aktualizacja nastąpi w przeciągu jednego dnia roboczego. Podanie nr PESEL oraz numeru rachunku OFE lub numeru polisy jest niezbędne
do identyfikacji Państwa w bazie danych. W razie pytań prosimy o kontakt z naszą infolinią pod numerem 801 20 30 40 lub 22 522 71 24.

Zakończ